Tin ngành nhựa

Số liệu thống kê: Nhập khẩu PE quý 3 của Trung Quốc tăng lên so với quý trước

Dữ liệu từ Thống kê Nhập khẩu ChemOrbis cho thấy tổng nhập khẩu PE của Trung Quốc trong quý 3 năm 2021 đạt nhỉnh hơn 3,640 triệu tấn. Tổng khối lượng tăng nhẹ 7% so với quý trước. Khối lượng quý 2 là mức thấp nhất kể từ quý cuối cùng của năm 2017.

HDPE có đóng góp lớn nhất vào tổng sản lượng quý 3

Dữ liệu của ChemOrbis cũng cho thấy Trung Quốc đã nhập khẩu gần 1,695 triệu tấn HDPE trong giai đoạn tháng 7 – tháng 9. Khối lượng này đóng góp nhiều nhất vào tổng nhập khẩu PE của nước này trong quý thứ ba.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út là nhà cung cấp HDPE chính của Trung Quốc với 338.441 tấn.

Sau HDPE là nhập khẩu LLDPE và LDPE với tổng sản lượng quý 3 lần lượt đạt khoảng 1,2 triệu tấn và 745.000 tấn.

Nhập khẩu PE quý 3 giảm so với cùng kỳ năm ngoái

Trong khi tổng nhập khẩu PE trong giai đoạn tháng 7 – tháng 9 đã phục hồi so với quý trước, song chúng lại giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu của ChemOrbis cho thấy tổng nhập khẩu PE trong quý 3 năm 2021 giảm gần 28% so với cùng kỳ năm 2020 khi khối lượng đạt mức cao lịch sử là 5 triệu tấn.
(Nguồn: chemorbis)

Tin liên quan