ỨNG DỤNG HẠT NHỰA MDPE
Polyetylen tỷ trọng trung bình (MDPE) là một loại polyetylen có tỷ trọng nằm trong khoảng 0,926 – 0,940 g / cm³. MDPE có đặc tính chống sốc và rơi tốt.
MDPE thường được sử dụng trong các ống và phụ kiện khí, bao tải, màng co, màng đóng gói, túi mang và đóng vít

TRa cứu nhanh

MDPE