Hạt nhựa eps

Hạt nhựa EPS (Expanded Polystyrene) hay được gọi là mút xốp là tên gọi của nhựa Polystyrene dạng hạt. Có tính giãn nở và chứa chất khí bentan (C5H12) – một loại khí dễ cháy.

Các chỉ số quan trọng khi quyết định chọn mua EPS:

  • Bead size: kích thước giãn nở
  • Bentan %: tỷ lệ Bentan
  • Expandability time: thời gian giãn nở
  • Application: ứng dụng cho sản phẩm cuối
quick search

EPS

wdt_ID ORIGIN PRODUCER GRADE BEAD SIZE (MM) CHARACTERISTIC APPLICATION
ORIGIN PRODUCER GRADE BEAD SIZE (MM) CHARACTERISTIC APPLICATION