Hạt nhựa ps

Polystyrene (PS) là một loại nhựa cứng, rắn, nó thường được sử dụng trong bao bì thực phẩm và đồ dùng trong phòng thí nghiệm. Khi kết hợp với nhiều chất màu, phụ gia hoặc nhựa khác, polystyrene được sử dụng để chế tạo các thiết bị, điện tử, phụ tùng ô tô, đồ chơi, chậu làm vườn và thiết bị và nhiều thứ khác.

TRa cứu nhanh