ỨNG DỤNG HẠT NHỰA LDPE
Nhựa polyetylen tỷ trọng thấp (LDPE) được sử dụng để sản xuất các ứng dụng đa năng và hiệu suất cao, bao gồm màng thổi và đúc, ép đùn và phủ, và quay và ép phun.

TRa cứu nhanh

LDPE - Film

LDPE - Blow molding

LDPE - Injection molding

LDPE - Coating