Hạt nhựa pvc

Polyvinyl clorua (PVC) là polymer nhựa tổng hợp được sản xuất rộng rãi thứ ba trên thế giới. PVC được sử dụng trong xây dựng cho đường ống và thanh profile cửa ra vào và cửa sổ; làm chai, bao bì phi thực phẩm, tấm phủ thực phẩm và thẻ; hệ thống ống nước, cách điện cáp điện, giả da, sàn, biển báo, ghi âm, vv

TRa cứu nhanh

PVC Film

PVC Pipe

PVC Other