ỨNG DỤNG HẠT NHỰA PP YARN
Polypropylen Dệt được coi là loại sợi nhẹ nhất và hữu ích được sử dụng trong ngành dệt may.

TRa cứu nhanh

PP Yarn