LIÊN HỆ

Bạn cần trợ giúp? Hãy liên hệ với chúng tôi!

SALE NỘI ĐỊA

Mr. THẮNG
Miền Bắc

+84902057576
thangvh@anthanhbicsol.com

Ms. BÍCH
Miền Nam

+84917797576
bichdt@anthanhbicsol.com

 

SALE QUỐC TẾ

Mr. ANTHONY
Châu Mỹ

+18328593192
ducdt@anphatholdings.com

Ms. SUNNY
Châu Á & Khu vực khác

+84888097576
xnk3@anthanhbicsol.com

Logistics